مقالات آموزشی

دسته بندی مطالب

تبلیغات مطالب

درباره عارضه کپک سفید گردو و راههای کنترل و پیشگیری

درباره عارضه کپک سفید گردو و راههای کنترل و پیشگیری

 کپک سفید گردو ، یکی از عارضه شایع قارچی درخت گردو است که تظاهرات آن ابتدا به صورت لکه های زرد رنگ در سطح  فوقانی برگ ظاهر و سپس به رنگ قهوه ای تغییر می یابند.

عارضه کپک سفید گردو

در این عارضه ابتدا لکه های زرد رنگ در سطح  فوقانی برگ ظاهر می شوند و سپس به رنگ قهوه ای تغییر می یابند.در سطح تحتانی برگ پوشش سفید تا خاکستری رنگ قارچ تشکیل می شود. زمستان گذرانی قارچ در برگهای پای درختان می باشد.

علایم بیماری :

علائم اولیه در این عارضه شامل ظهور لکه های رنگ پریده و زرد با اشکال هندسی مختلف در سطح برگ ها و عمدتا در امتداد رگبرگ ها می باشد. در سطح زیرین برگ ها نیز پوشش قارچی سفید رنگ‌ تا خاکستری تشکیل می شود.

با گذشت زمان لکه ها توسعه یافته و بهم پیوسته و سطح وسیعی را دربر می گیرند.

این لکه ها قهوه ای و بافت درگیر مرده و در بعضی مواقع بدشکلی و پیچیدگی برگ ها کاملا مشهود است . در نهایت برگ های آلوده مرده و زودتر از موعد می ریرند.

دلایل ظهور عارضه کپک سفید گردو :

عامل این عارضه ، قارچ Microstroma juglandis می باشد. این قارچ در برگ های ریخته شده پای درختان زمستان گذرانی و بقا دارد. با شروع فصل بهار، اسپورهای عامل بیماری انتشار یافته و آلودگی‌های جدیدی را ایجاد می‌کنند. عامل این بیماری در شرایط مرطوب و خنک توسعه یافته و سبب شیوع بیماری می گردد.

کنترل و مدیریت بیماری

کنترل ارگانیک :

تاکنون عامل بیولوژیکی برای کنترل این بیماری ارائه نشده است.

کنترل شیمیایی :

کنترل تلفیقی با رویکرد پیشگیرانه به همراه کنترل بیولوژیک (در صورت وجود) را همیشه در نظر داشته باشید. این بیماری از نظر اقتصادی حائز اهمیت نبوده، لذا مبارزه شیمیایی توصیه نمی‌گردد.

در آلودگی های شدید دوبار سمپاشی با قارچکش سیتمیک ویستین پــودر و تابل ۰/۰۵ (به نسبت ۳ در هزار) در خرداد ماه به فاصله ۱۵ روز کفایت می کند.

اقدامات پیشگیرانه :

  • جمع آوری و حذف بقایای گیاهی.
  • شخم و دفن بقایا.
دیدگاه ها
نظری برای این محصول ثبت نشده است
ایجاد دیدگاه جدید

محصولات مرتبط

محصولات مرتبط موجود نیست


مطالب مرتبط