مقالات آموزشی

دسته بندی مطالب

تبلیغات مطالب

نقش و اهمیت عنصر گوگرد در گیاه

نقش و اهمیت عنصر گوگرد در گیاه

گوگرد یا سولفور ، یکی از مواد مغذی ضروری است که برای رشد و نمو مناسب گیاهان مورد نیاز است. این عنصر ضروری ، جزیی از ساختار پیوندهای دی سولفیدی در ساختار پروتئینها ، اسیدهای آمینه، ویتامین ها و کوفاکتورها است.

بیشتر گوگرد موجود در خاک در مواد آلی آن به شکلهای گوناگون وجود دارد و از این رو برای گیاهان قابل دسترسی نیست. شکل آنیونی گوگرد (SO42-) منبع اصلی گوگرد برای گیاهانی است که عموماً در مقادیر کم و به صورت محلول در آب است و به صورت محدود در خاک یافت می شود و بنابراین به راحتی از خاک قابل جذب نیست .

گوگرد و ترکیبات حاوی گوگرد به عنوان مولکول های حمایتگر در مدیریت استرس و همچنین فرآیندهای متابولیک طبیعی عمل می کنند.

آنها همچنین در تداخل شبکه طبیعی پیچیده گیاه به عنوان یک مولکولهای واسطه شرکت می کنند. گیاهان با استفاده از ناقل سولفات اختصاصی خود گوگرد را مستقیماً از خاک جذب می کنند.

میکروارگانیسمها کمک کننده به جذب گوگرد از خاک

علاوه بر این، گیاهان همچنین از یک ارگانیسم گوگرد دوست مانند باکتری ها و قارچ ها برای جذب گوگرد از خاک به خصوص در شرایط کمبود گوگرد گیاه بهره می برند ، بنابراین گوگرد جزء بسیار مهمی از متابولیسم گیاهان است و تجزیه و تحلیل آن با ابعاد مختلف برای بهبود سلامت کلی گیاهان و حیوانات و همچنین بقای انسان بسیار ضروری است. کمبود گوگرد منجر به توقف رشد گیاهان و در نهایت کاهش عملکرد آنها می شود.

نقش گوگرد و کودهای گوگردی بر سلامت گیاه

 در این بررسی، ما بر تغذیه، جذب، حمل و انتقال بین ارگانیسمی گوگرد به گیاهان میزبان تمرکز کرده‌ایم. با توجه به پتانسیل قوی موجود برای استفاده در صنعت کشاورزی از منابع گوگرد و کاربردهای آنها، ما آنچه در مورد تأثیر گوگرد بر سلامت گیاه شناخته شده است را بررسی میکنیم .

ما فرصت‌هایی را شناسایی می‌کنیم تا درک خود را در مورد اینکه چگونه کاربرد میکروب‌های خاک مانند AMF یا سایر قارچ‌های موجود در ریشه بر جذب گوگرد گیاه و به نوبه خود رشد و نمو گیاه تأثیر می‌گذارد، شناسایی کنیم.

سیگنال دهی گوگرد و نقش آن در استرس زیستی و غیر زنده

ناگفته پیداست که تنش های محیطی بر رشد گیاه و تولید بهینه محصول تأثیر منفی می گذارند. با این حال، طبیعت چندین مکانیسم داخلی را برای مقابله با تمام این استرس ها ایجاد کرده است.

گوگرد نقش مهمی در فرآیندهای متابولیک مختلف تحت شرایط فیزیولوژیکی طبیعی و همچنین شرایط مختلف استرس ایفا می کند.
گوگرد جزیی ضروری از ترکیبات مختلفی مانند اسیدهای آمینه (سیستئین و متیونین)، ویتامین ها (تیامین و بیوتین)، کوآنزیم ها، سیستم تیوردوکسین، گلوتاتیون، اسیدهای لیپوئیک و گلوکوزینولات ها است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بهبود اثرات نامطلوب انواع مختلف از واکنشهای گیاه نقش دارند.

تنش هایی که گیاه در معرض آنهاست منشاء طبیعی و غیر طبیعی دارند و گوگرد تاثیر فراوانی در ساختارهای تعدیل کننده آنها بازی میکند .
علاوه بر این، ترکیبات حاوی گوگرد نیز به عنوان آنتی اکسیدان عمل می کنند که به طور مستقیم سیستم دفاع آنتی اکسیدانی را تقویت می کند تا گیاهان را از تنش های زیستی نجات دهد.

در شرایط استرس زا ، مکانیزمهای دفاعی گیاه با کمک اسیدهای آمینه حاوی گوگرد و همچنین به واسطه مولکول‌های زیستی همانند فیتوهورمون‌ها، پلی‌آمین‌ها و بویژه اکسید نیتریک (NO) جهت کاهش استرس غیرزیستی تعامل دارند.

 

دیدگاه ها
نظری برای این محصول ثبت نشده است
ایجاد دیدگاه جدید

محصولات مرتبط

خرید و قیمت کود مایع کلسیمی مینوکاب کمپانی بیوفیلد اسپانیا
خرید و قیمت کود مایع فسفیت پتاسیم کمبی فوس بیوفیلد اسپانیا قوطی 1 لیتری
نمایندگی خرید و قیمت کود آلی مایع بیوفیلد ارگان اسپانیا 5 لیتری
نمایندگی خرید و قیمت کود فسفر مایع معجزه گر 20 لیتری

مطالب مرتبط

مقاله مرتبط موجود نیست