محصولات پیشنهادی(پر بازدید)

QUICK-START-hybrid-cabbage-taki-seed

بذر کلم تاکی | نمایندگی خرید و قیمت بذر کلم پیچ کوئیک استارت تاکی ژاپن

تماس بگیرید

RUBY-PERFECTION-hybrid-cabbage-takii-seed

بذر کلم پیچ رابی پرفکشن | نمایندگی خرید و قیمت بذر کلم پیچ قرمز رابی پرفکشن تاکی

تماس بگیرید

CHEERS-hybride-cabbage-takii-seed

بذر کلم پیچ چرس | نمایندگی خرید و قیمت بذر کلم پیچ چرس هیبرید تاکی ژاپن

تماس بگیرید

RUBY-KING-hybride-cabbage-takii-seed

بذر کلم پیچ رابی کینگ | نمایندگی خرید و قیمت بذر کلم قرمز رابی کینگ هیبرید تاکی ژاپن

تماس بگیرید

RUBY-BALL-hybride-cabbage

بذر کلم پیچ روبی بال | نمایندگی خرید و قیمت بذر کلم پیچ روبی بال قرمز هیبرید

تماس بگیرید

بذر-کلم-پیچ-گلوب-مستر-تاکی-ژاپن

نمایندگی خرید و قیمت بذر کلم پیچ گلوب مستر تاکی ژاپن

تماس بگیرید

بذر-کلم-پیچ-گرین-کرنت-تاکی

نمایندگی خرید و قیمت بذر کلم پیچ گرین کرنت تاکی ژاپن

تماس بگیرید