محصولات پیشنهادی(پر بازدید)

بذر اسفناج ، یکی از مهمترین بذور دسته سبزیجات است که در شرایط آب و هوایی گرم و دارای روزهای بلند بهترین میزان رشد را دارد ، لیکن در بعضی از واریته های بذر اسفناج خارجی ، بذوری وجود دارند که به دماهای پایین مقاوم بوده و عملکرد مناسبی از خود نشان می دهند .
بعضی از خصوصیات بذر اسفناج مناسب : 
1- زودرس بودن یعنی دوره رسیدن 40-45 روز
2-مقاومت به سفیدک داخلی 
3-رنگ سبز تیره 
4-عدم حساسیت به آب و هوای گرم و سرد

بذر-اسفناج-اورینتال-پراید

نمایندگی خرید و قیمت بذر اسفناج اورینتال پراید روزن سید | بذر اسفناج خارجی

تماس بگیرید

بذر-اسفناج-هیبرید-تاکارا-تاکی-ژاپن

نمایندگی خرید و قیمت بذر اسفناج هیبرید تاکارا تاکی ژاپن | بذر اسفناج خارجی

تماس بگیرید

بذر-اسفناج-هیبرید-آلریته

خرید و قیمت بذر اسفناج هیبرید آلریته کمپانی تاکی ژاپن | بذر اسفناج خارجی

تماس بگیرید

بذر-اسفناج-اوکامه-تاکی-ژاپن

نمایندگی خرید و قیمت بذر اسفناج هیبرید اوکامه تاکی | بذر اسفناج خارجی

تماس بگیرید

بذر-اسفناج-ویروفلای-روزنسید

نمایندگی خرید و قیمت بذر اسفناج ویروفلای روزن سید هلند | بذر اسفناج خارجی

تماس بگیرید

بذر-اسفناج-هیبرید-داش

بذر اسفناج هیبرید داش کمپانی تاکی ژاپن | بذر اسفناج خارجی

تماس بگیرید

بذر-اسفناج-استرانگ-روزن-سید-F1

نمایندگی خرید و قیمت بذر اسفناج استرانگ روزن سید | بذر اسفناج خارجی

از قیمت 475,000 تا 485,000تومان