محصولات پیشنهادی(پر بازدید)

تخم پنبه یا به اصطلاح علمی تر بذر پنبه از مهمترین نهاده های کشاورزی پیش نیاز تولید پنبه محسوب می شود . در ایران تخم پنبه های مختلفی از کشورهای ترکیه ، یونان ، آلمان و آمریکا موجود است اما استقبال از تخم پنبه ترک به مراتب بیشتر از سایرین بوده است و این مهم شاید به دلیل تشابه اقلیم و آب و هوا و شرایط خاک مشابه دو کشور بوده است.

 

MILET-84-cotton-seed

نمایندگی خرید و قیمت تخم پنبه میلت 84 کمپانی اطلس ترکیه

تماس بگیرید

SUMER-cotton-seed

نمایندگی خرید و قیمت تخم پنبه سومر کمپانی اطلس ترکیه

تماس بگیرید

AYZEK-cotton-seed

تخم پنبه آیزک | نمایندگی خرید و قیمت تخم پنبه آیزک کمپانی اطلس ترکیه

تماس بگیرید