مقالات آموزشی

دسته بندی مطالب

تبلیغات مطالب

آفات ذرت و راههای کنترل آن ها

آفات ذرت و راههای کنترل آن ها

آفات و بیماریهای ذرت در طول دوره ی رشد این گیاه خسارات اقتصادی زیادی را به آن وارد می کنند که عدم توجه به این آفات و بیماری ها و درمان و پیشگیری از آنها باعث کاهش عملکرد و کیفیت محصول می شود.

 

 

کرم ساقه خوار ذرت :

ساقه خوار ذرت با نام Ostrinia nubilalis Hubner از آفات و بیماریهای ذرت است. کرم ساقه خوار بیشتر در مناطق ذرت کاری اردبیل، مازندران، گیلان، گلستان گزارش شده است. کرم ساقه خوار با نام ساقه خوار اروپایی نیز شناخته می شود یکی از مهم ترین و خسارت زاترین آفات این محصول می باشد. این آفت در ایران علاوه بر ذرت میزبانان دیگری مانند چغندرقند، سویا، پنبه، کنجد و … دارد و خسارت زیادی را به آنها وارد می کند.

تخم های کرم ساقه خوار ذرت بیضی شکل بوده که در زیر برگ گذاشته می شوند. لاروهای این آفت به رنگ قهوه ای روشن و حشرات بالغ آفت به شکل پروانه هایی به رنگ زرد تا قهوه ای می باشند. زمستان گذرانی کرم ساقه خوار ذرت به فرم لارو درون بقایای گیاهی داخل مزرعه می باشد.

 

 

نحوه خسارت کرم ساقه خوار در ذرت :

خسارت این آفت توسط لاروهای آن می باشد. لاروهای ساقه خوار ذرت با تغذیه از برگ باعث ایجاد خسارت می شوند. در صورت شدت آلودگی لاروها ساقه ها، گل های نر و ماده و بلال ها را مورد حمله قرار می دهند. این مرحله خسارت ایجاد شده غیر قابل جبران خواهد بود. لاروها با تغذیه از ساقه باعث قطع جریان شیره ی گیاهی، ضعیف شدن گیاه و کاهش شدید عملکرد می شوند.

روش های کنترل کرم ساقه خوار ذرت :

 • استفاده از ارقام مقاوم به آفت
 • تا حد امکان برداشت کامل و کف بر کردن محصول
 • بهداشت مزرعه و جمع آوری بقایای گیاهی بعد از برداشت محصول، به منظور جلوگیری از گسترش فرم زمستان گذران آفت
 • انجام شخم عمیق در مزرعه هنگام پاییز
 • انجام یخ آب زمستانه
 • استفاده از دشمنان طبیعی آفت مانند زنبور تریکوگراما و یا براکون، به منظور کنترل بیولوژیکی
 • به منظور کنترل شیمیایی کرم ساقه خوار ذرت در زمانی که ۵۰ درصد لاروها از تخم خارج شدند و هنوز وارد ساقه نشده اند می توان با توجه به نظر کارشناس گیاهپزشک از سموم آوانت و فوزالن برای سمپاشی استفاده کرد.

ساقه خوار سزامیا :

ساقه خواران nonagrioides Lefebvre و Lederer cretica Sesamia از جنس سزامیا بوده و در ایران در مناطق ذرت کاری اصفهان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، لرستان، تهران و … دیده می شوند. این گونه از ساقه خواران علاوه بر ذرت به گیاهان دیگری مانند نیشکر، سورگوم، گوجه فرنگی و … خسارت می زند. تخم ساقه خوار سزامیا ذرت به شکل گرد، پهن و سفید شیری رنگ، لارو سفید رنگ و شفیره ی آن قهوه ای رنگ می باشد. حشره کامل در این آفت به صورت پروانه ای کرم رنگ با یک خط طولی تیره در وسط بالهای آن می باشد.

نحوه خسارت ساقه خوار سزامیا در ذرت:

 نسل اول لاورهای ساقه خوار سزامیا ابتدا برگ ها را در بوته های جوان ذرت مورد حمله قرار می دهند و سپس از آنها تغذیه می کنند. لاروهای این آفت در سنین بالاتر علاوه بر برگ وارد ساقه شده و آن را نیز مورد حمله قرار می دهند و با تغذیه از آن باعث خسارت بیشتری به ذرت می شوند.

روش های کنترل ساقه خوار سزامیا :

 • استفاده از ارقام مقاوم به آفت
 • استفاده از حشرات مفید و دشمنان طبیعی آفت
 • جمع آوری بقایای گیاهی و از بین بردن علف های هرز مزرعه
 • کاشت گیاهانی مانند سورگوم به عنوان تله ی سبز در حاشیه مزارع ذرت یا بین ردیف های کاشت به منظور جمع آوری لاروهای آفت می تواند کاربردی باشد.
 

آفت کرم طوقه بر ذرت :

کرم طوقه بر با نام Agrotis segetum از آفات و بیماریهای ذرت است. گونه های Agrotis ipsilon و Agrotis segetum از مهم ترین کرم های طوقه بر شناخته شده در ایران می باشند و در مناطق ذرت کاری تهران، فارس، کرمان، گیلان، سمنان، همدان و … گزارش شده اند. میزبانان دیگر این آفت چغندر قند، پنبه، گوجه فرنگی، خیار، کدو، سویا و … می باشند. تخم کرم طوقه بر سفید، گرد و لارو آن درشت به رنگ خاکستری تا قهوه ای می باشد. حشره کامل این آفت به شکل شب پره می باشد. زمستان گذرانی کرم طوقه بر به صورت لارو سنین آخر در داخل خاک می باشد.

نحوه خسارت کرم طوقه بر ذرت:

لاروهای کرم طوقه بر با جویدن برگ و ایجاد سوراخ در آن باعث خسارت در ذرت می شوند. با ادامه روند خسارت لاروها به سمت ریشه و طوقه می روند و با تغذیه از آنها باعث قطع آوندها، ضعیف شدن بوته، پژمردگی بوته و افتادن آنها به زمین می شوند.

روش های کنترل کرم طوقه بر در ذرت:

 • شخم عمیق بعد از برداشت محصول
 • جمع آوری بقایای گیاهی و وجین علف های هرز مزرعه
 • آیش نگهداشتن مزرعه قبل از فصل کاشت ذرت
 • استفاده از تله های فرمونی در مزارع ذرت
 • ایجاد ضربات مکانیکی با کولتیواتور و به هم زدن بستر زندگی لاروهای آفت
 • به منظور کنترل شیمیایی استفاده از سموم دیازینون، سایپرمترین با توجه به نظر کارشناس کاربردی می باشد.

کرم بلال یا هلیوتیس :

Helicoverpa zea نام کرم بلال می باشد و این آفت دارای میزبانان دیگری مانند گوجه فرنگی، پنبه، لوبیا، کاهو، بادمجان، خیار، هندوانه، سیب زمینی و … نیز می باشد. این آفت در آب و هوای گرم یا نیمه گرمسیری بیشتر فعالیت داشته و موجب خسارت می شود. حشره کامل هلیوتیس پروانه ای با بال های زرد مایل به خاکستری، تخم های کروی و به رنگ زرد و شفیره قهوه ای رنگ می باشد.

نحوه خسارت هلیوتیس از آفات و بیماریهای ذرت:

خسارت این آفت توسط لارو بوده که از برگ های پرچم و گل آذین نرو ماده و از ابریشم تغذیه کرده و در گرده افشانی تداخل ایجاد می کنند. با ادامه روند خسارت کرم هلیوتیس باعث کاهش عملکرد یا کیفیت محصول ذرت می شود.

روش های کنترل کرم هلیوتیس ذرت:

 • استفاده از دشمنان طبیعی آفت مانند زنبورهای تریکوگراما و براکون به منظور کنترل بیولوژیکی
 • استفاده از تله های فرمونی برای ردیابی جمعیت و تعیین زمان مناسب برای کنترل آفت
 • شخم عمیق زدن بعد از برداشت محصول
 • انجام یخ آب زمستانه
 • کنترل شیمیایی و استفاده از سموم دیازینون و فوزالن با توجه به نظر کارشناس کاربردی می باشد.

کرم برگخوار کارادرینا :

کرم برگخوار کارادرینا با نام Spodoptera exigua از دیگر آفات خسارت زا در ذرت بوده و بر روی گیاهان دیگر مانند چغندرقند، یونجه، لوبیا، ذرت، پنبه، گوجه فرنگی، سـویا، پیـاز، نخود، سیب زمینی، بادمجان، اسفناج، کاهو، کلم و … نیز خسارت می زند. حشره بالغ در این آفت پروانه ای قهوه ای رنگ، دارای تخم زرد رنگ، لارو سبز و شفیره ای به رنگ خرمایی می باشد.

نحوه خسارت پروانه برگخوار کارادرینا در ذرت:

لاروهای کارادرینا از برگ تغذیه عمیق می کنند و باعث پاره پاره شدن آنها و از بین رفتن برگ و گل آذین می شوند. زمستان گذرانی این آفت به صورت شفیره در داخل مناطق گرمتر خاک می باشد.

روش های کنترل کارادرینا از آفات و بیماریهای ذرت:

 • در صورت امکان کاشت زودهنگام ذرت
 • شخم عمیق بعد از برداشت محصول
 • کنترل و از بین بردن علف های هرز مزرعه
 • انجام یخ آب زمستانه
 • استفاده از دشمنان طبیعی آفت مانند زنبور براکون به منظور کنترل بیولوژیک
 • استفاده از تله های فرمونی جاذب حشره
 • در صورت نیاز به کنترل شیمیایی استفاده از سموم فوزالن و دیازینون طبق نظر کارشناس کاربردی می باشد.

کرم برگ خوار تک نقطه ای :

برگخوار تک نقطه ای ذرت با نام Mythimna loreyi از دیگر آفات مهم ذرت بوده که در مناطق خوزستان، گیلان، مازندران، مرکزی بیشتر گزارش شده است. این آفت علاوه بر ذرت میزبانان دیگری مانند برنج، گندم، جو، ارزن، یولاف، نیشکر، نخود، لوبیا، شبدر، چغندر، کتان، سویا و … نیز دارد و باعث خسارت بر روی آنها می شود. حشره بالغ برگ خوار تک نقطه ای پروانه ای به رنگ قهوه ای خاکستری یا زرد خاکستری، تخم ها در این آفت به رنگ زرد مایل به سبز کم رنگ، لاروها زیتونی تیره و شفیره به رنگ قهوه ای تیره می باشد.

نحوه خسارت برگ خوار تک نقطه ای در ذرت:

لاروهای برگ خوار تک نقطه ای در طول شب فعال بوده و ابتدا از لبه های برگ ذرت شروع به تغذیه کرده و با ادامه روند خسارت به پهنک حمله کرده و تمام برگ را از بین می برند. در حالت شدید خسارت برگ ها از بین رفته و مزرعه شبیه نی زار دیده می شود.

روش های کنترل کرم برگخوار تک نقطه ای از آفات و بیماریهای ذرت:

 • استفاده از تله نوری فرمونی جاذب حشره به منظور ردیابی جمعیت و تعیین زمان کنترل
 • کنترل بیولوژیکی آفت و استفاده از دشمنان طبیعی آن مانند زنبور اکتوپارازیت، سن شکارگر و …
 • در صورت شدت خسارت برای کنترل شیمیایی حتما به مشاور و کاشناس مراجعه کنید.

شته برگ ذرت :

شته برگ ذرت با نام Rhopalosiphum maidis آبی رنگ یا مایل به سبز می باشد. این آفت دارای پاهای سیاه و سفید است و ممکن است دارای بال یا بدون بال باشد. شته برگ می تواند ناقل بیماری های ویروسی در گیاهان باشد.

نحوه خسارت شته برگ از آفات و بیماری های ذرت:

شته برگ ذرت با تغذیه از گیاه باعث از بین رفتن رطوبت و مواد غذایی برگ های گیاه می شود. شته ها بعد از تغذیه موادی مانند عسلک ترشح کرده و باعث چسبندگی برگ ها می شوند. با ادامه روند خسارت توسط شته ها برگ ها از بین رفته و تغییر رنگ پیدا می کنند و در این حالت ممکن است برگ ها قرمز شوند. شته برگ ذرت در مزراعی که دیرتر کشت شده و یا دچار تنش خشکی و کم آبی هستند بیشتر گزارش شده است.

روش های کنترل شته برگ ذرت:

 • جمع آوری بقایای گیاهی و از بین بردن علف های هرز مزرعه
 • استفاده از دشمنان طبیعی مانند بالتوری، سن و … به منظور کاهش جمعیت آفت
 • کنترل شیمیایی شته ها با سموم دیازینون، پیریمور، فوزالن و ایمیداکلوپراید طبق نظر کارشناس گیاهپزشک کاربردی می باشد.

زنجرک ذرت :

گونه های مختلف زنجرک در مزارع ذرت باعث ایجاد خسارت می شوند. این آفت ناقل بسیاری از بیماری ها مانند بیماری کوتولگی در مزارع زیر کشت ذرت می باشد. آفت زنجرک از اوایل دوره ی رشدی گیاه در مزرعه وجود داشته و باعث خسارت می شود و می توان گفت اکثر خسارت این آفت در مراحل اولیه رشد ذرت می باشد زیرا این آفت زمانی که هوا گرم می شود و فعالیت رویشی گیاه زیاد می شود از مزرعه خارج می شوند.

نحوه خسارت :

ایجاد خسارت در این آفت مربوط به پوره ها و افراد بالغ می باشد. پوره ها و زنجرک های بالغ با تغذیه از مواد غذایی گیاه باعث خسارت به محصول ذرت می شوند. با ادامه روند خسارت توسط آفت زنجرک، رشد برگ ها متوقف شده و بوته پژمرده و بی حال می شود.

روش های کنترل زنجرک از آفات و بیماریهای ذرت :

 • استفاده از تور حشره گیری به منظور آگاهی از میزان آفت درون مزرعه
 • تا حد امکان به تاخیر انداختن تاریخ کشت به منظور بهم زدن همزمانی ظهور زنجرک ها با دوره ی حساس به آلودگی ذرت می تواند کاربردی باشد.

آفت کنه تارتن :

کنه تارتن Tetranychus urticae Koch در مزارع ذرت یکی از آفات مهم و خسارت زا بوده که تخم های این آفت گرد و نیمه شفاف است. بالغ این حشرات کنه بسیار ریز و به رنگ زرد مایل به سبز یا قهوه ای بوده و دارای دو لکه تیره در پشت بدن خود می باشند.

نحوه خسارت کنه از آفات و بیماریهای ذرت:

کنه های تارتن مواد و شیره غذایی گیاهان را از سطح سلول های برگ می مکند و باعث خشک شدن، چروکیدگی، زرد شدن برگ ها و از بین رفتن گیاه ذرت می شوند.

روش های کنترل کنه تارتن در ذرت:

 • استفاده از دشمنان طبیعی آفت مانند کفشدوزک به منظور کنترل بیولوژیکی آن
 • به منظور کنترل شیمیایی استفاده از سموم اسپیدور، پروپارژیت با توجه به نظر کارشناس کاربردی می باشد.
دیدگاه ها
نظری برای این محصول ثبت نشده است
ایجاد دیدگاه جدید

محصولات مرتبط

نمایندگی خرید و قیمت روز بذر ذرت اگروئست HADIL | بذر ذرت خارجی
بذر ذرت مای | نمایندگی خرید و قیمت بذر ذرت مای رقم 73MAY81 اگروئست F1
نمایندگی خرید و قیمت بذر ذرت اگروئست رقم ESTAR | بذر ذرت ترک
بذر ذرت آمریکایی | نمایندگی خرید و قیمت بذر ذرت آمریکایی دکالب 7240 پاکت 50 هزار عددی

مطالب مرتبط