ناموجود

: تعداد محصولات

قیمت محصول

تماس بگیرید

تخفیفی اعمال نشده

ثبت سفارش

جهت ثبـت سفـارش و یا پرسش دربـاره محصـول با فروشنده تماس بگیرید

نمایندگی خرید و قیمت بذر ذرت اگروئست رقم ESTAR | بذر ذرت ترک

بذر ذرت اگروئست رقم ESTAR ، یکی از بهترین بذور ذرت هیبرید دو منظوره (علوفه ای - دانه ای) از گروه فائو 600 و محصول کمپانی اگروئست (AGROEAST) کشور ترکیه است که در پاکتهای 15 کیلویی بسته بندی و به بازار کشاورزی ایران عرضه شده است .
این بذر ذرت ترک ، با شرایط مختلف اقلیمی و آب و هوایی کشور کاملا سازگار بوده و جزء دسته بذر ذرت مناسب برای کشت اول بصورت دانه ای و کشت دوم به به منظور تولید علوفه محسوب می شود .

کلیات بذر ذرت اگروئست رقم ESTAR

همانطور که در بالا اشاره شد ، این بذر ذرت خارجی متعلق به گروه فائو 600 و از دسته بذور میان رس و دیر رس با تولید علوفه بالا و دانه بسیار با کیفیت و کمیت مناسب است. در جدول (1-1) به خصوصیات کلی این بذر پرداخته می شود.

نام بذر  بذر ذرت اگروئست 
نام رقم ESTAR
نوع بسته بندی پاکت 15 کیلویی
نوع رقم  هیبرید یا F1
کشور تولید کننده ترکیه
تاریخ تولید  2024
نوع استفاده  دو منظوره
دوره رشدی  فائو 600
خلوص بذر  99 درصد
قوه نامیه  95 درصد


جدول (1-1) کلیات بذر ذرت اگروئست رقم ESTAR

 

معرفی محصول

ذرت ، چه از منظر تولید علوفه و چه تولید دانه ، یکی از مهمترین و اساسی ترین غلات استراتژیک موثر در کیفیت و کمیت خوراک دام و انسان است و بذر ذرت به لحاظ زیر بنایی از مهمترین نهاده های تضمین کننده تولید پایدار در هر کشور است .
بذر ذرت اگروئست رقم ESTAR ، یک بذر ذرت ترک با کاربری دو منظوره (علوفه ای دانه ای) ، مناسب کشت به منظور تولید دانه برای کشت اول و تولید علوفه برای کشت دوم است . این بذر ذرت ترک دارای خصوصیات تولیدی بسیار منحصر بفردی در تولید علوفه و دانه است و به لحاظ کمیت و کیفیت تولید جزو رقبای اصلی بذر ذرت مای در ایران است .

ویژگیهای عمومی بذر ذرت اگروئست رقم  ESTAR

یکی از چالشهای عمده ذرت کاران کشور ما ، نگرانی آنها نسبت به سازگاری مناسب ارقام ذرت با اقلیم و آب و هوای مناطق مورد کشت و  برداشت مناسب و متناسب با پتانسیل آن ارقام است . بذر ذرت اگروئست رقم ESTAR یکی از ارقام بذر ذرت ترک کاملا سازگار با اقلیم و شرایط آب و هوایی کشور 4 فصل ایران است و سازگاری خوبی چه به لحاظ اقلیم و کیفیت متفاوت آن در سراسر کشور و چه به لحاظ مقاومت به تنش ها و بیمارها از خود نشان داده است. در جدول (2-1) به بعضی از مهمترین ویژگیهای این بذر ذرت خارجی پرداخته می شود . 

سازگاری به اقلیم مختلف کاملا سازگار
سیستم برگی  کاملا پهن و نیمه افراشته
ساقه  استوانه قطور و با گره مرتب
مقاومت به انواع تنشها  مناسب 
رشد رویشی  سریع
سیستم ریشه گسترده و قوی
مقاومت به ورس (خوابیدگی) مناسب
مقاومت به بیماریها  مناسب
ترتیب کشت  اول دانه و دوم علوفه


جدول (2-1) ویژگیهای عمومی بذر ذرت اگروئست رقم  ESTAR

ویژگیهای اختصاصی بذر ذرت اگروئست رقم ESTAR 

بذر ذرت اگروئست رقم ESTAR ، دارای خصوصیات منحصر به فرد و برجسته ای است که شاید در کمتر بذر ذرت هیبریدی در کشور به جز بذر ذرت آمریکایی دکالب 7240 و یا بذر ذرت مای اگروئست 73MAY81 دیده شود که سعی می شود در جدول (3-1) به اختصار به آنها اشاره شود .

دوره رشدی میان رس و دیررس
برداشت علوفه  85 تا 90 روز
برداشت دانه  120 تا 130 روز
دور بلال 14 تا 18 ردیف
تعداد برگ 12 تا 19 ورق
پایداری سبزینگی (staygreen) مناسب
 خشکی دانه بعد رسیدن مناسب
پتانسیل تولید دانه بالای 17 تن
پتانسیل تولید علوفه  بالای 100 تن


جدول (3-1) ویژگیهای اختصاص بذر ذرت اگروئست رقم ESTAR

شرایط مورد نیاز ایده آل برای کشت بذر ذرت اگروئست رقم ESTAR

برای داشتن یک کشت ایده آل و در کلاس استانداردهای تولید منطقی و اقتصادی می بایست شرایط مناسب و مورد نیاز رشد مناسب در اختیار گیاه این بذر ذرت خارجی قرار گیرد و یا آن بذر ذرت در شرایطی قرار گیرد که شرایط مورد نیاز را داشته باشد .
در جدول (4-1) سعی شده است برخی از شرایط مورد نیاز رشد مناسب بذر ذرت اگروئست رقم ESTAR  به اختصار بیان شده است .

دمای مناسب خاک حداقل 15 درجه سانتی گراد
دمای مناسب هوا (روز) حداقل 20 درجه سانتیگراد
دمای مناسب هوا (شب) حداقل 15 درجه سانتیگراد
PH مناسب خاک 6.5 - 7
PH مناسب آب 6.5 - 7
شوری خاک/میکرو زیمنس کمتر از 3500
شوری آب/میکرو زیمنس کمتز از 3500
رطوبت مناسب هوا   حداقل 40 درصد


جدول (4-1) شرایط مورد نیاز ایده آل برای کشت بذر ذرت 

نیازمندیهای کشت بذر ذرت 

وجود تنوع زیاد در گیـاه ذرت، از نظـر گـروه رسـیدگی (از فوق العاده زودرس تا فوق العـاده دیـررس ) امکـان رشـد آن را در محدوده وسیعی از شرایط محیطـی و اقلیمـی حتـی مناطق سردسیر فـرآهم آورده اسـت .
سـازگاری وسـیع گیـاه ذرت و از طرفی، شرایط آب و هوائی بسیار متنوع و مناسـبی کـه در کـشور ایـران بـرای تولیـد ذرت وجـود دارد، امکـان کشت بذر ذرت اگروئست رقم ESTAR را در اکثر مناطق و اقلیم هـای (گـرم، معتـدل و سرد) کشور فراهم نموده است.

دما (حرارت)

ذرت گیاه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری اسـت و در تمام مراحل رشـد، مخـصوصاً در مرحلـه گیاهچـه نـسبت بـه سرما حساس است. بر خلاف سـایر گیاهـان خـانواده غـلات، ذرت از زمان کاشت تا برداشت ، احتیاج به گرمـا و حـرارت زیاد خورشید دارد. بنابراین حـرارت یکـی از عوامـل اصـلی محـدود کننـده رشـد و نمـو آن اسـت.
همچنـین در مرحلـه گرده افشانی درجه حرارت زیاد و کاهش رطوبت نسبی هـوا آثار نامطلوبی برعمل گرده افشانی و لقاح خواهد داشت و در نهایت سبب کاهش عملکرد دانـه مـی گـردد. وقتـی میـانگین درجه حرارت روزانه در طول فصل رشد بیـشتر از 20 درجـه سانتیگراد باشد ارقام زودرس به مدت80 تـا 115 روز و ارقـام متوسط رس تا دیررس به مـدت 120 تـا 140 روز بـرای رسـیدن دانه زمان نیاز دارند. وقتی گیاه این بذر ذرت خارجی به عنوان علوفه کشت مـی شـود ، طول دوره رشد به مدت 20 ـ 15 روز کوتاهتر می شود.

رطوبت

رطوبت یک عامل مهم در زراعت این بذر ذرت خارجی اسـت . اصولا نه تنها گیاه این بذر ذرت ترک بلکه به طور عام گیاه ذرت در رابطه با تولید ماده خشک نسبت بـه سـایر نباتـات زراعـی بـه آب کمتری احتیاج دارد. در پاره ای از مراحل رشد از جمله گسترش سـریع برگهـا، گـرده افـشانی و پـر شـدن دانـه، کـه مصادف با ماههای گرم تابستان است گیاه به آب بیشتری جهت انجام فتوسنتز و همچنـین تبخیـر و تعـرق دارد که در نتیجـه مجمـوع آب مـصرفی آن افـزایش مـی یابـد . ولـی نـسبت بـه مــاده خــشک تولیــدی، مــصرف آب آن از ســایر غــلات کمتر است.

نور

از نظـر طـول روز ، بوته این بذر ذرت خارجی در محـدوده بـی تفـاوت تـا روز کوتاهی قرار دارد. در تراکم زیاد، رقابت بـین بوتـه هـا بـرای رسیدن به نور و استفاده بیـشتر از نـور خورشـید باعـث رشـد علفـی گیـاه شـده و ضـمن اینکـه عمـل فیزیولـوژیکی گیـاه تحت تاثیر قرار می گیرد ، ضمنا زمـان رسـیدن دانـه نیـز به عقب می افتد.
میزان رشد ذرت نه تنهـا بـه طـول روز بلکـه به شدت و کیفیت نور نیـز بـستگی دارد در روزهـای کوتـاه و نور شدید ارتفاع بوته و تعداد برگ این بذر ذرت ترک کاهش مـی یابـد و بـــلال هـــا در گـــره هـــای پـــایین تـــر ســـاقه تـــشکیل می شوند.

خاک مناسب 

کاشت بذر ذرت اگروئست رقم ESTAR در خاک هائی که دارای عمق کافی، نرم و قابل نفوذ باشند امکانپذیر است. در خـاکهـائی کـه pH آنها بین 6 تا 7 باشـند قـادر بـه رشـد بـوده و محـصول قابـل توجهی تولید می نماید. گیاه این بذر ذرت خارجی به رطوبت اضافی خاک بـسیار حساس بوده و به همین دلیل مزارع بایـد از زهکـشی مناسـبی برخوردار باشند. 

 

ویدیو معرفی

دیدگاه ها
نظری برای این محصول ثبت نشده است
ایجاد دیدگاه جدید

محصولات مرتبط

مشاهده همه