مقالات آموزشی

دسته بندی مطالب

تبلیغات مطالب

مزایای نشاکاری کاهو

مزایای نشاکاری کاهو

برای نشاکاری کاهو از خزانه استفاده می شود.  بذر ها بصورت دستپاش در خزانه می کارند و روی آن را با ماسه و خاک می پوشانند و سپس آنرا آبیاری می کنند. بذر ها  5-3 روز سبز می شوند و در مرحله 4 برگی به زمین اصلی منتقل می کنند.

نشاکاری کاهو

برای نشاکاری کاهو از خزانه استفاده می شود.  بذر ها بصورت دستپاش در خزانه می کارند و روی آن را با ماسه و خاک می پوشانند و سپس آنرا آبیاری می کنند. بذر ها  5-3 روز سبز می شوند و در مرحله 4 برگی به زمین اصلی منتقل می کنند. کاشت نشاء ها در زمین اصلی به روش خطی می باشد که فواصل خطوط را 50 سانتیمتر و فواصل بوته ها را 30 سانتیمتر در نظر می گیرند. در بخش زیر به تهیه نشا به تفصیل  بیشتر پرداخته شده است.

 

مزایای نشاکاری کاهو

1- کاهش دفعات ابیاری

با توجه به طی دوره مهم رشد ابتدایی در گلخانه که تقریبا دو ماه به طول می انجامد، این مدت از دفعات آبیاری و نیز هزینه کارگری و همچنین طول مدت داشت و هزینه های آن می کاهد.


2- زودرس کردن محصول

با کشت نشا با توجه به کاشت زودهنگام بذر در شرایط گلخانه ای، در زمانی که عملا کشت آن در فضای باز به دلیل شرایط نامساعد جوی میسر نیست، محصول حداقل ۴۰ روز زودتر به بازار مصرف می رسد.


3- حداقل توقف رشد در مرحله انتقال

در نشاهای معمولی به دلیل ایجاد تنش در انتقال نشا از خزانه به مزرعه پس از انتقال حداقل ۲۰ روز شاهد توقف رشد برای ترمیم ریشه های آسیب دیده و تعادل اندام ها هستیم که در روش کشت نشای مکانیزه با توجه به تفکیک نشا در حفرات مجزا، نشا بدون پارگی ریشه و سایر تنش ها به مزرعه منتقل می شود.

4- تراکم مناسب بوته

به دلیل خطای بسیار جزئی به واکاری نشا نیازی نیست. لذا در این روش شاهد تراکم مناسب بوته و در نهایت افزایش عملکرد و حداکثر استفاده از زمین هستیم.


5- رسیدن به «حد اعلای » یکنواختی کشت

در این روش شاهد مزرعه ای یکنواخت و یکدست هستیم که ضمن بیمه شدن در برابر آفات و بیمار یها و تنش های محیطی، هزینه های عملیات داشت را کاهش می دهد.


6- کاهش هزینه بذر

میزان مصرف بذر در کشت نشا در برخی موارد تا ۳۰ برابر ک متر از کشت مستقیم است.


7- کاهش نیروی انسانی

به دلیل حذف عملیات تنک کردن و خاکدهی بوته و واکاری، بسیاری از هزینه های نیروی انسانی حذف م یشود.

 

8- کاهش هزین ههای جاری و کاهش استهلاک

سیستم های آبرسانی و آبیاری به دلیل حذف دوره کاشت و کاهش طول دوره داشت، هزینه های جاری و استهلاک سیستم های آبرسانی و آبیاری به حداقل می رسد.


9- حذف هزینه پلاستیک

اخیرا کشاورزان با هزینه های بالای پلاستیک و نیروی انسانی و مفتول کشی در سطوح وسیع اقدام به پیش رس کردن محصول می کنند که این روش با کارایی بهتر و ریسک کمتر تمامی هزینه های ذکرشده را حذف می کند.


10- منتقل نشدن بیمار یهای خاکزاد

در روش نشاکاری سنتی معمولاً بستر نشا ضدعفونی نمی شود یا بر اثر نقص های پیش آمده در این کار انواع پاتوژن های خاکزی در مزرعه پخش می شود. اما در این روش به علت استفاده از بسترهای استریل کوکوپیت و پیت ماس و پرلیت این مسئله کاملاً منتفی می شود.

دیدگاه ها
نظری برای این محصول ثبت نشده است
ایجاد دیدگاه جدید

محصولات مرتبط

بذر کاهوی پاریس ایسلند | نمایندگی خرید و قیمت بذر کاهوی پاریس ایسلند هد
بذر کاهوی هد | راهنمای خرید و قیمت بذر کاهو هرمیون هد آمریکا | بذر کاهوی هرمیون
خرید و قیمت بذر کاهو سالادی سیسکو تاکی

مطالب مرتبط