مقالات آموزشی

دسته بندی مطالب

تبلیغات مطالب

تاثیر کود پتاس در دانه بندی ذرت

تاثیر کود پتاس در دانه بندی ذرت

کود پتاس در شرایط تنش کمبود آب می تواند اثرات ناشی از تنش را تعدیل نموده و مصرف آن بر بیشتر صفات فیزیولوژیکی موثر بر عملکرد اثر مثبت داشته باشد. پس پتاس موجب افزایش عملکرد دانه, وزن صد دانه, تعداد دانه در بلال و شاخص برداشت می شود.

اهمیت استفاده از کود پتاس در ذرت

ذرت از جمله گیاهان پتاسیم دوست است. تغذیه کافی و مناسب با این عنصر باعث افزایش کیفیت و کمیت ذرت میگردد. جذب پتاس زودتر و سریع تر از کود پتاس توسط گیاه جذب شده و تا حدود سه هفته بعد از گل دادن جذب پتاس ادامه خواهد یافت.

علایم کمبود پتاس در ذرت

علایم زردی و خشک شدن (نکروزه) حاشیه و نوک برگ ها و همچنین کوتاه شدن میان گره ها، همچنین عدم دانه بندی کامل نوک بلال و کاهش مقاومت در مقابل بیماریها، شکل (1) کمبود پتاسیم در ذرت را نشان میدهد .

علایم کمبود پتاسیم در ذرت ابتدا در برگ های پایینی ظاهر می شود زیرا پتاسیم به راحتی در داخل گیاه از برگ های مسن تر به جوان تر منتقل می شود. علائم برگ زرد شدن تا نکروز (مرگ بافت) حاشیه بیرونی برگ است .

این علائم از نوک برگ شروع می شود و از حاشیه به سمت پایه برگ پیش می رود. برگها اغلب به ویژه در شرایط گرم، خشک و بادی که کمبود پتاسیم شدید است می میرند. گیاهان فاقد پتاسیم ممکن است دارای میانگره‌های کوتاه، ساقه‌های ضعیف، سکونت بیش از حد، و افزایش بیماری برگ و ساقه باشند. آنها همچنین ممکن است رنگ سبز روشن تری داشته باشند که از فاصله دور مشاهده شوند.

 

علایم کمبود پتاس در ذرتشکل(1) زرد شدن نوک و حاشیه برگهای پایین تر گیاه ذرت در اثر کمبود پتاسیم

نحوه مصرف پتاس برای ذرت

مصرف پتاسیم نیز بر اساس آزمون خاک تعیین می گردد و حد بحرانی آن برای مناطق و خاکهای مختلف بین فسفره شروع می شود. یعنی از زمان جوانه زدن گیاه، 170-250 میل یگرم بر کیلوگرم متغیر است. یعنی اگر مقدار پتاسیم خاک کمتر از این مقادیر باشد، باید بر اساس آزمون خاک و توصیههای فنی برای مناطق، کود پتاسیم مصرف گردد. برای تولید یک تن ذرت در هکتار حدود 12 کیلوگرم در هکتار پتاس مورد نیاز است.

دیدگاه ها
نظری برای این محصول ثبت نشده است
ایجاد دیدگاه جدید

محصولات مرتبط

بهترین بذر ذرت سوپر شیرین | نمایندگی خرید و قیمت بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس
بهترین بذر ذرت سوپر شیرین | نمایندگی خرید و قیمت بذر ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360
نمایندگی خرید و قیمت بذر ذرت شیرین بالاتون رویال اسلویس | بذر ذرت شیرین بالاتون
بهترین بذر ذرت شیرین | نمایندگی خرید و قیمت بذر ذرت شیرین گابریل هیبرید آلمانی

مطالب مرتبط