مقالات آموزشی

دسته بندی مطالب

تبلیغات مطالب

اهمیت کنترل علف های هرز مزرعه ذرت

اهمیت کنترل علف های هرز مزرعه ذرت

علفهای هرز ذرت مهمترین عامل زبان رسان در زمان داشت این محصول بوده و به دو دسته باریک برگ و پهن برگ تقسیم می شوند.

باریک برگها: سوروف و قیاق

پهن برگها: خرفه -پیچک صحرانی-تاج خروس- تاج ریزی -علف هفت بند-خارخسک

علف های هرز مهم مزرعه ذرت

علف های هرز مهم مزرعه ذرت شامل تاج خروس ، دم روباهی ، توق و سلمه تره - پیچک صحرایی هستند. در این رقابت، تراکم علف هرز، ارتفاع علف هرز و مرحله رشد ذرت تعیین کننده هستند. بیشترین خسارت علف هرز به مزرعه ذرت در مرحله 2 تا 6 برگی اتفاق می افتد . در این مرحله ذرت به علف هرز بسیار حساس است و اقدامات لازم برای مبارزه با آن باید صورت گیرد.

اهمیت کنترل علف های هرز ذرت

علفهای هرز از طریق رقابت برای نور، آب و مواد غذایی سبب خسارت به مزرعه ذرت می شوند . گیاه ذرت در مراحل اولیه رشد خود (بی ن تا برگی ) از حساسیت بیشتری نسبت به رشد علف های هرز برخوردار است . رشد 3 هفته اول نسبتا کند می باشد و طی همین - گیاه ذرت در 4 دوره علف های هرز رشد کرده و بر ذرت غالب می شوند . حداکثر رقابت علف های هرز با ذرت در طی دوره 6-2 هفته پس از کاشت صورت می گیرد . پاک نگه داشتن مزرعه از وجود علف های هرز در این دوره از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . استفاده از وجین دستی روی پشته ها، استفاده از وجین مکانیکی مانند کولتیواتور بین پشته ها و استفاده از علف کش هایی که قادرند از استقرار بوته های علف های هرزدر طول دوره 6 هفت ه اول رشد گیاه ذرت جلوگیری کنند، در کشت این گیاه مفید است.

کنترل علف های هرز مزرعه ذرت

کنترل علف های هرز قبل از کاشت

برای مبارزه با علف های هرز ذرت ، از سمپاش پشت از کاشت استفاده می گردد. در سمپاش ی پیش کاشت پس از بازدیدهای اولیه و رفع عیب و کالیبره شدن سمپاش، می دهند .
بلافاصله بعد از سمپاشی جهت اختلاط سم با خاک باید از عملیات دیسک زنی استفاده شود.

کنترل علفهای هرز پس از کاشت

امروزه به منظور مبارزه با علف های هرز از روش مبارزه تلفیقی(مکانیکی- شیمیایی ) استفاده می شود . در این روش علفهای هرز بین ردیف ها، توسط کولتیواتورهای مرسوم کنترل می شوند و برای علف های هرز روی ردیف (پشته)، بصورت شیمیایی مبارزه میشود.
براساس مطالعات انجام شده مبارزه پس رویشی باید قبل از رسیدن علف هرز به ارتفاع 13 -11  سانتی متر انجام شود . این توصیه در مزارع با آلودگی پایین تا متوسط، ممکن است خطر کاهش عملکرد هم به دنبال داشته باشد و در مزارع با آلودگی بالا کاهش عملکرد معنی داری ایجاد خواهد کرد.
(توصیه های موسسه تحقیقات خاک و آب و مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در هر منطقه باید در نظر گرفته شود).

 

شما می توانید انواع بذر ذرت از قبیل بذر ذرت آمریکایی دکالب 7240 ، اگروئست HADIL ، ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360 ، ذرت سوپر شیرین اینویکتوس ، مای رقم 73MAY81 اگروئست را از مجموعه ما در شبکه آفتاب تهیه کنید.

 

روش های کنترل علف های هرز مزرعه ذرت

روشهای کنترل زراعی:

ماخار: آبیاری قبل از کشت به منظور سبز نمودن علفهای هرز و پس از آن عملیات شخم جهت کنترل آنها.

تناوب زراعی: کشت گیاهانی نظیر کنجد ، لوبیا ، ماش، سویا، سبزی و صیفی و..... جهت کنترل علفهای هرز مشترک

استفاده از کود سبز: بمنظور کنترل علفهای هرز گیاهانی نظیر ماش و لوبیا بصورت دو منظوره کشت میگردند که از یکطرف به دلیل سایه اندازی موجب کنترل علفهای هرز میگردند و از طرف دیگر با اضافه نمودن آنها به خاک  زراعی بوسیله شخم زدن تولید نیتروژن و کمپوست در خاک افزایش می یابد و همچنین موجب کنترل علفهای هرز همراه آنها می شوند.

روش های کنترل مکانیکی:

شخم پس از ماخار از مرسوم ترین راههای کنترل علفهای هرز قبل از کشت می باشد. استفاده از روش کولتیواتورهای دوار (لیلیستون) جهت کنترل علف های هرز بین ردیف های کشت ذرت این نوع کولتیواتور به علت داشتن خورشیدهای دوار از یکطرف موجب کنترل علفهای هرز می گردد و از سوی دیگر با بهم زدن خاک اطراف بوته ها موجب تنفس بهتر ریشه ها نفوذ بهتر آب و در نهایت رشد بهتر بوته های ذرت گردد. لازم به توضیح است که عملیات مذکور باید در مرحله ۶۸ برگی ذرت صورت گیرد تا تراکتور توانائی حرکت بین ردیف ها را داشته باشد.

روشهای کنترل شیمیایی:

استفاده از سموم کشاورزی مانند توفوردی ، کروز ، اولتیما ، اکوئیپ ، آرادیکان و...

 

 

 

دیدگاه ها
نظری برای این محصول ثبت نشده است
ایجاد دیدگاه جدید

محصولات مرتبط

بهترین بذر ذرت سوپر شیرین | نمایندگی خرید و قیمت بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس
بهترین بذر ذرت سوپر شیرین | نمایندگی خرید و قیمت بذر ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360
نمایندگی خرید و قیمت بذر ذرت شیرین بالاتون رویال اسلویس | بذر ذرت شیرین بالاتون
بهترین بذر ذرت شیرین | نمایندگی خرید و قیمت بذر ذرت شیرین گابریل هیبرید آلمانی

مطالب مرتبط